SZOOP

Cytat z papieru definiującego ogólne zasady podziałóœ regionalnej kasy unijnej:

Projekt SZOOP lub jego zmian jest przekazywany przez właściwą IZ do zaopiniowania przez IK UP pod kątem zgodności z UP i wytycznymi horyzontalnymi (...)

Nie, ja tez nie wiem o co kaman.