Praktyka absurdu

Artykuły otagowane biurokracja

SZOOP

Cytat z papieru definiującego ogólne zasady podziałóœ regionalnej kasy unijnej: Projekt SZOOP lub jego zmian jest przekazywany przez właściwą IZ do zaopiniowania przez IK UP pod kątem zgodności z UP i wytycznymi horyzontalnymi (...) Nie, ja tez nie wiem o co kaman.